Wikipedia: Trykk

til søk

Denne siden inneholder (lenker til) bakgrunnsinformasjon for journalister om Wikipedia (gir ikke pressekort ). Denne encyklopediske nettsiden administreres av Wikimedia Foundation med hovedkontor i San Francisco . Denne stiftelsen støttes over hele verden av autonome avdelinger, som Wikimedia Nederland og Wikimedia Belgia , som igjen gir støtte til lokale frivillige på den nederlandskspråklige Wikipedia .

Pressekontakt

Eksterne lenker med e-post og telefonnumre for journalister (ikke for materielle endringer) med mulighet for å abonnere på pressemeldinger: