Wikipedia:Statistik

till sökning
Översikt hanteringssidor
Ser WP:STAT

Wikimedia Foundation

Holländska Wikipedia

Sidor

Idag finns det 2 095 134 innehållssidor (med undantag för konsultation, remiss och metasidor):

Användare

Idag finns det 1 218 742 registrerade användare varav 3 731 har agerat under de senaste 30 dagarna :

Se också