ประมุขแห่งรัฐ

ที่การค้นหา
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ประมุขแห่ง 16 ประเทศ

ประมุขแห่งรัฐ คือบุคคล ที่เป็นตัวแทนหรือรวบรวมอำนาจสูงสุดใน ประเทศ

ในระบอบราชาธิปไตยประมุขแห่งรัฐโดยทั่วไปถูกกำหนดโดยการสืบราชบัลลังก์สืบต่อจากราชบัลลังก์ สามารถแบกรับตำแหน่งต่างๆ เช่น พระ มหากษัตริย์จักรพรรดิหรือเจ้าชาย ราชาธิปไตยบางแห่งเช่นมาเลเซีย มี พระมหากษัตริย์ ที่มา จากการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสุลต่านทั้งหมดของรัฐ

ในสาธารณรัฐ โดยทั่วไปแล้ว ประมุขแห่งรัฐจะได้รับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยตรงหรือโดยรัฐสภา ตำแหน่งมักจะเป็นประธาน นอกจาก โมเดล ฝรั่งเศสและอเมริกาที่มีประธานาธิบดีที่มีอำนาจมากแล้ว ยังมีระบบที่เบากว่า เช่น ในเยอรมนีซึ่งประธานาธิบดีมีหน้าที่ในพิธีเท่านั้น หรือในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในแต่ละปีจะมีสมาชิกที่แตกต่างกันของรัฐบาลเข้ารับตำแหน่ง ประมุขแห่งรัฐและสภาสหพันธรัฐ ทั้งหมด สามารถเห็นได้ว่าเป็นประมุขแห่งรัฐ ในประเทศคอมมิวนิสต์บางประเทศ เช่นคิวบาและอดีตGDRตำแหน่งประมุขแห่งรัฐเป็นประธานสภาแห่งรัฐ นอกจากนี้ ในประเทศคอมมิวนิสต์บางประเทศ รัฐสภาสูงสุดยังเป็นองค์กรสูงสุดของรัฐอย่างเป็นทางการ ดังนั้นประธานรัฐสภาจึงถูกมองว่าเป็นประมุข

ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกาประมุขแห่งรัฐก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วย เนเธอร์แลนด์มีตำแหน่งที่ค่อนข้างพิเศษ เพราะตามรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐบาล แต่หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีจริงๆ [1] [2]ในเบลเยียมพระมหากษัตริย์ เป็น ประมุข แต่นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า รัฐบาลของรัฐบาลกลาง ชุมชนและภูมิภาคมีนายกรัฐมนตรี ( รัฐมนตรี - ประธานาธิบดี หรือMinisterpräsident) ที่ศีรษะ

นครวาติกันคือ นอกจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่พระมหากษัตริย์ ซึ่งในกรณีนี้คือสมเด็จพระสันตะปาปายังคงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ในฐานะประมุขแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม อำนาจนิติบัญญัติตกอยู่กับ คณะกรรมาธิการสันตะปาปา แห่งรัฐวาติกัน กฎหมายโดยทั่วไปมาจากอิตาลี โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

การตีความบทบาทของประมุขแห่งรัฐในอันดอร์รานั้นมีความพิเศษเฉพาะในโลก ประเทศนี้มีเจ้าชายร่วมสองคนในฐานะประมุขแห่งรัฐ เจ้าชายร่วมเหล่านี้คือบิชอปแห่งสังฆมณฑลลาซู ดูร์เกลล์ และประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส

มกุฎราชกุมารแห่งคณะพยาบาลทหารสูงสุดแห่งเซนต์จอห์นแห่งเยรูซาเลมแห่งโรดส์และแห่งมอลตา ( คำสั่งมอลตา ) แม้ว่าภาคีจะไม่ได้ครอบครองดินแดนใด ๆ อีกต่อไป แต่ก็มียศและสถานะประมุขแห่งรัฐ คำสั่งดังกล่าวได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่าเป็นรัฐอธิปไตย

รายชื่อประมุขแห่งรัฐ

พิมพ์ซ้ำจาก " https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Head of State&oldid=62126635 "