วิกฤตผู้ลี้ภัย

ที่การค้นหา

คำว่าวิกฤตผู้ลี้ภัยใช้สำหรับสถานการณ์ที่ยากลำบากและ/หรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการถูกบังคับอพยพไม่ว่าจะข้ามพรมแดนหรือไม่ก็ตาม

สงครามเป็นสาเหตุหลักของการบังคับให้อพยพย้ายถิ่นฐานจำนวนมากและเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย อีกปัจจัยที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในศตวรรษที่ 21 คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โปรดดูผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ )

ตัวอย่าง

ดูเพิ่มเติม


ค้นหาวิกฤตผู้ลี้ภัยในวิกิพจนานุกรม พจนานุกรม ฟรี
พิมพ์ซ้ำจาก " https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Refugee Crisis&oldid=61759538 "