วิกิพีเดีย:คู่มือการทับศัพท์และการถอดความ

ที่การค้นหา
หน้าการจัดการภาพรวม
หน้าที่เกี่ยวข้องกับแนวทางวิกิพีเดียและข้อเสนอนโยบาย

ดูเพิ่มเติมที่แก้ไขบทความ
ดูเพิ่มเติมกฎและแนวทางปฏิบัติ

ดู WP:TTG

จุดประสงค์ของการทับศัพท์คือเพื่อทำซ้ำการออกเสียงของคำที่ไม่ใช่ภาษาดัตช์ในสคริปต์ที่เป็นธรรมเนียมของชาวดัตช์ การทับศัพท์ของคำ (ต่างประเทศ) จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา การทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษของคำภาษาดัตช์จะแตกต่างจากการทับศัพท์ของคำภาษาอังกฤษเป็นภาษาดัตช์ เนื่องจากเสียงของภาษาอังกฤษแตกต่างจากภาษาดัตช์

การแสดงคำจากภาษาอื่นในข้อความภาษาดัตช์ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป หากมีการใช้ตัวอักษรละตินในภาษาอื่น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือละเว้นเครื่องหมายกำกับเสียง หาก ภาษานั้นใช้ตัวอักษรหรือสคริปต์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่นอาหรับรัสเซียไทยและฮีบรูการทับศัพท์และการถอดเสียงแบบต่างๆ มักจะเป็นไปได้ เอกสารนี้ครอบคลุมทั้งการถอดความและการทับศัพท์

หลักเกณฑ์และข้อควรระวังทั่วไป

หลักการสะกดคำ

ไม่ว่าในกรณีใด หลักการหลักสำหรับการสะกดคำบน Wikipedia จะใช้กับคำต่างประเทศที่ปรากฏในงานอ้างอิง เช่นGroene Boekjeและ Dikke Van Daleเป็นต้น ตัวอย่างเช่น คำเช่นสุนัตภาษา อาหรับ เกิดขึ้นใน Green Book ซึ่งเป็นสาเหตุที่สะกดแบบนั้น ไม่ใช่ฮาดินอกจากนี้ บ่อยครั้ง ที่ต้องมีการ ทับศัพท์ของชื่อสถานที่ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาได้ เช่น มอสโกเป็นภาษารัสเซียอะไร (กล่าวคือMoskvaการทับศัพท์ของ Cyrillic Москва ). แนวทางทั่วไปสำหรับชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถดูได้ที่Wikipedia:Foreign Geographic Names

คัมภีร์ภาษาอื่นๆ

หากมีการใช้สคริปต์อื่นๆ เช่นCyrillic , Armenianและคันจิโดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้สคริปต์เหล่านี้ทับศัพท์ทันทีหลังจาก (หรือก่อนหน้า) สคริปต์ดังกล่าว

เปลี่ยนเส้นทาง

หากมีการทับศัพท์อื่นสำหรับชื่อของบทแทรก ขอแนะนำให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังบทความสำหรับการทับศัพท์อื่นที่เป็นไปได้

ตัวเลือกการทับศัพท์

โดยทั่วไปมีความเป็นไปได้ประมาณสามประการ:

 1. การทับศัพท์ในลักษณะที่การออกเสียงโดยสัญชาตญาณของผู้เยี่ยมชมเว็บที่พูดภาษาดัตช์แบบสุ่มนั้นใกล้เคียงกับการออกเสียงที่ถูกต้องมากที่สุด หรือ:
 2. การปฏิบัติตามระบบการทับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน หรือ:
 3. การแสดงผลในสคริปต์การ ออกเสียงตามIPAหรือSAMPA

เนื่องจากการเข้าถึงของ Wikipedia ตัวเลือกแรกจึงดีกว่า เนื่องจากตัวเลือกอื่นๆ ต้องการให้ผู้อ่านได้เรียนรู้หรือเรียนรู้ระบบแล้ว ข้อยกเว้นคือ SAMPA เนื่องจากสามารถได้ยินด้วยซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูด แต่สำหรับสิ่งนี้ ผู้ใช้จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ หากไม่เป็นการรบกวน อาจ มีการทับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแสดงการออกเสียง ด้วยการอ้างอิงที่ชัดเจนถึงบทความที่มีการบันทึกการทับศัพท์หรือระบบการออกเสียงนี้

แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในแต่ละภาษา

อัคคาเดียน/บาบิโลน/เมโสโปเตเมียคูไนฟอร์ม

สำหรับภาษาของเมโสโปเตเมียโบราณ เรามักจะเลือกใช้การทับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ . ข้อยกเว้นคือชื่อที่ถูกกำหนดในรูปแบบอื่นผ่านการใช้พระคัมภีร์ ซึ่งเราแสดงมากกว่าหนึ่งเวอร์ชัน ตัวอย่างเช่น Nabû-kudurri-u s ur และ Nebuchadnezzar

"การสะกดคำที่ถูกต้อง" เพียงอย่างเดียวนั้นอยู่ในรูปคิวนิฟอร์ม และแม้แต่การถอดความทางวิทยาศาสตร์ของ คิวนิ ฟอร์มก็ยังเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อระบบวิกิ เนื่องจากการสะกดแบบต่างๆ เป็นไปได้และมีการหมุนเวียน ตัวอย่างที่ดีคือกษัตริย์ที่ถูกเรียกในรูปแบบการถอดความmd aš-šur -ÁG- UN.MEŠ -šu น่าเสียดายที่การถอดความนี้อ่านยากสำหรับผู้อ่าน เนื่องจากส่วนหนึ่งประกอบด้วยพยางค์อัคคาเดียน เช่นmd aš-šur-แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสุเมโรแกรม ÁG-UN.MEŠซึ่งมีค่าเสียงในภาษาอัคคาเดียนแตกต่างจากสุเมเรียนดั้งเดิม ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับการเขียนแบบฟอร์มจึงจำเป็นต้องชื่นชมการถอดความนี้ และเราไม่ต้องการความรู้นั้นจากผู้อ่าน การแสดงการออกเสียงแบบขยาย เช่น Aššur-rā'im-nišēšu ช่วยให้ผู้อ่านมีความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลของคำจารึก อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวแปรอีกนับไม่ถ้วน แทนที่จะเป็นมารอน ē บางครั้งก็เขียนคาเร็ต ê เป็นต้น การเรนเดอร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการเรนเดอร์แบบ 'แบน' แบบง่าย Assur-rim-nisheshu โดยไม่มีเครื่องหมายกำกับเสียง มีรูปแบบอื่นเช่น Assurrimnisheshu หรือ Assur-Rim-Nisheshu เป็นต้น กฎต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสม่ำเสมอที่กลมกลืนกับระบบวิกิ

 • ชื่อของบทแทรกอยู่ในเครื่องหมาย 'แบน' โดยมีขีดคั่นระหว่างส่วนประกอบที่มีเพียงตัวพิมพ์ใหญ่ที่จุดเริ่มต้น: Assur-rim-nisheshu
 • ในบทความ ชื่อ 'แบน' นี้ใช้เป็นคำทักทายและในข้อความถัดไป
 • ในอารัมภบท สัญกรณ์ 'แบน' จะตามด้วยสัญกรณ์ขยายเสียง Aššur-rā'im-nišēšu ทันที
 • หากมี การถอดความรูปคิวนิฟอร์ม ( md aš-šur- ÁG-UN.MEŠ -šu ) ที่ให้มาจะถูกนำเข้าโดยสูตร "เขียนเป็น" ชิ้นส่วนอัคคาเดียนเป็นตัวเอียงและตัวพิมพ์เล็ก สุเมรีแกรมเป็นตัวพิมพ์เล็ก: <small>ÁG-UN.MEŠ</small>
 • ในเทมเพลตราชวงศ์หรือในรายชื่อกษัตริย์ อาจมีการแสดงเครื่องหมายขยายเสียงกำกับซึ่งเชื่อมโยงกับสัญกรณ์แบบเรียบ

ความคิดเห็นบางส่วน:

 • เสียง [ʃ] จะแสดงเป็น sh ในสัญกรณ์แบบแบนและเป็น š ในเวอร์ชันขยาย ตามธรรมเนียมทางวิทยาศาสตร์ ข้อยกเว้นคือ šš สองเท่า เช่นเดียวกับใน Aššur ซึ่งแสดงเป็น Assur ในสัญกรณ์แบบเรียบ การสะกดคำนี้ได้กลายเป็นภาษาดัตช์
 • เสียง [x] หรือ [χ] จะแสดงเป็น ḫ ในสัญกรณ์ขยาย และเป็น h ในเวอร์ชันแบน
 • เสียง [u] แสดงเป็น u (ไม่ใช่ "oe") (นี่คือมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์)

แอลเบเนีย

ตัวอักษรแอลเบเนียอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาแอลเบเนียในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใส่เครื่องหมายกำกับเสียงได้สองตัวอักษร เลยเอาเรื่องนี้ไป หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

Ç ç
อีË อีë

อารบิก

ดู: Wikipedia:คู่มือการทับศัพท์และการถอดความ/ภาษาอาหรับ

ภาษาเบอร์เบอร์

ดูทามาซิท

บัลแกเรีย

บัลแกเรียใช้อักษรซีริลลิก สำหรับการทับศัพท์ที่แนะนำ โปรดดู Wikipedia:คู่มือการทับศัพท์และการถอดความ/บัลแกเรีย

พม่า

พม่าเป็น "ภาษาปัญหา" แทบไม่มีแหล่งที่มาของการทับศัพท์ใด ๆ เนื่องจากความโดดเดี่ยวที่ประเทศพบว่าตัวเอง นอกจากนี้ยังมีระบบชื่อและตำแหน่งของชาวพม่าโดยที่ชายชาวพม่าทางตะวันตกจำนวนมากถูกจัดเรียงภายใต้ U ในระบบคอมพิวเตอร์ ( เช่น อู้ตั่นผิด นี่ควรเป็น Thant เพราะคุณคือชื่อ) ที่นี่สามารถใช้ได้เฉพาะการดูแลและสามัญสำนึกเท่านั้น

แม้ชื่อจะไม่คลุมเครือแม้ว่าพม่าจะสอดคล้องกับชื่อเดิมของประเทศมากกว่า

กัมพูชา

ดูภาษา เขมร

เชอโรกี

ᏣᎳᎩ ซาลากิ

ชาวจีน

ใช้ ระบบถอดเสียง Hanyu pinyinโดยละเว้นเครื่องหมายวรรณยุกต์ (เช่น 'Hanyu pinyin' แทน 'Hànyǔ pīnyīn'); ใช้เครื่องหมายอะพอสทรอฟีหากจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการอ่านผิด (เช่นซีอานไม่ใช่ซีอาน)

หากบุคคลหรือสถานที่ที่เป็นปัญหาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปด้วยการทับศัพท์อื่น (เช่นเจียง ไคเช็คแทนที่จะเป็นเจียง เจียซี) การทับศัพท์นั้นจะถูกนำมาใช้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ชื่ออื่นได้หากบุคคลที่เป็นปัญหาใช้ชื่อนั้นเอง (เช่นJack Maแทนที่จะเป็น Ma Yun เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองเมื่อต้องรับมือกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีน) เช่นเดียวกับชื่อสถานที่ในฮ่องกงและมาเก๊า หากมีข้อสงสัย ให้ใช้พินอิน (เช่นSong Meilingไม่ใช่ Song Mei-ling) และอย่างน้อยก็ระบุเวอร์ชันพินอินในบรรทัดแรก

ชื่อสถานที่อาจแตกต่างกันไปตามแนวทางของสหภาพภาษา (เช่นปักกิ่งไม่ใช่ปักกิ่ง) ในบริบททางประวัติศาสตร์ หากชื่อภาษาจีนไม่เปลี่ยนแปลง สามารถใช้ทั้งการทับศัพท์แบบพินอิน (เช่น สนธิสัญญา เทียนจินและไม่ใช่สนธิสัญญาเทียนสิน) และการทับศัพท์ที่เก่ากว่า (เช่นการสังหารหมู่ ที่นานกิง ไม่ใช่การสังหารหมู่ที่นานกิง) ชื่อที่พบบ่อยที่สุดในงานภาษาดัตช์ใช้ที่นี่ ไม่ว่าในกรณีใด ให้ระบุเวอร์ชันพินอินในบรรทัดแรก

สำหรับชื่อสถานที่ของไต้หวัน ชื่อจะใช้เป็นพินอิน ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวของกฎนั้นคือข้อยกเว้นที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นเอง [1]เหล่านี้มีทั้งหมดสิบห้าชื่อ ได้แก่:

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านี้ เวอร์ชันพินอินจะระบุไว้ในบรรทัดแรกของบทความเสมอ

กฎทั่วไป

เมื่อเขียนบทความ ทันทีที่พูดถึงคำศัพท์ภาษาจีน ให้ใช้template:Zh-cpที่อยู่ในวงเล็บ:

หนานจิง ({{Zh-cp|c=南京|p=Nánjīnɡ}})

กำลังกลายเป็น

หนานจิง ( จีน : 南京; พินอิน : Nánjīnɡ )


อย่างไรก็ตาม หากชื่อภาษาจีนแตกต่างกันด้วยอักขระตัวย่อและตัวเต็ม ให้ ใช้template:Zh-stp :

ชี่กง ({{Zh-stp|s=气功|t=氣功|p=qì ɡōnɡ}})

กำลังกลายเป็น

ชี่กง ( จีนตัวย่อ :气功; จีนตัวเต็ม :氣功; พินอิน : qì ɡōnɡ )

ตัวบ่งชี้เหล่านี้จะถูกละเว้นหากชื่อนั้นสามารถคลิกได้ ดังนั้น ในข้อความต่อ เนื่อง จึง เขียนคำว่า Nanjing ไม่ใช่Nanjing (จีน:南京; พินอิน : Nánjīnɡ )

ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

ใช้เทมเพลต:Zh-tspหากชื่อภาษาจีนแตกต่างกันด้วยอักขระตัวย่อและตัวย่อ และมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับฮ่องกง มาเก๊า หรือไต้หวัน:

เถาหยวน ({{Zh-tsp|t=桃園|s=桃园|p=Táoyuán}})

กำลังกลายเป็น

เถาหยวน ( จีนตัวเต็ม :桃園; จีนตัวย่อ :桃园; พินอิน : Táoyuán )

สำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงหรือมาเก๊า การทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้งยังระบุเป็นภาษายฺ หวืดเพ็งด้วย หากเป็นไป ได้

เยอรมัน

สำหรับการใช้งาน ß โปรดดู:

อียิปต์ (โบราณ)

นี่เป็นภาษาที่มีปัญหาเพราะการสะกดที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคืออักษรอียิปต์โบราณ ที่จริงแล้วชื่อส่วนใหญ่รู้จักเฉพาะในการทับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น และน่าเสียดายที่ไม่มีความชัดเจนเสมอไป นอกจากนี้ ชื่อบางชื่อยังเป็นที่รู้จักในรูปแบบกรีก เช่น (Sesostris for Senusret) เราปฏิบัติตามการทับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด แต่พูดถึงทางเลือกอื่น บางครั้ง – เมื่อมีการสร้างเวอร์ชันภาษาดัตช์ – เราเลือกใช้สิ่งนี้

เอสโตเนีย

ตัวอักษรเอสโตเนียใกล้เคียงกับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาเอสโตเนียในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง บางตัวอักษรอาจมีเครื่องหมายกำกับเสียง เลยเอาเรื่องนี้ไป หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ ตารางด้านล่างเรียงตามลำดับตัวอักษรเอสโตเนีย

เชŠ šš
Ž žž
อู๋&โอทิลเด; อู๋õ
อาÄ เอä
อู๋&อุมล์; อู๋&oum;
คุณÜ คุณü

ภาษาฟินแลนด์

ตัวอักษรฟินแลนด์อยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาฟินแลนด์ในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใส่เครื่องหมายกำกับเสียงได้สองตัวอักษร เลยเอาเรื่องนี้ไป หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

อา&แหวน; เอ&แหวน;
อาÄ เอä
อู๋&อุมล์; อู๋&oum;

จอร์เจียน

สำหรับการทับศัพท์ที่แนะนำของอักษรจอร์เจีย ดูที่ Wikipedia:คู่มือการทับศัพท์และการถอดความ/ภาษา จอร์เจีย

กรีก

บทความโดยละเอียด: Wikipedia:คู่มือการทับศัพท์และการถอดความ/ภาษาละตินและกรีก

เท่าที่ภาษากรีกมีความเกี่ยวข้อง มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม: ภาษากรีกห้องใต้หลังคาเช่น เดียวกับ Koineและภาษากรีกสมัยใหม่ (และรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ) มีความสำคัญ และการออกเสียงภาษากรีกได้เปลี่ยนไปอย่างมากตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา สำหรับรูปแบบล่าสุดของภาษากรีก ( Dimotiki ,...) เราจะพยายามใช้การเรนเดอร์ที่เข้าใจง่าย เช่นEleftherios Venizelosไม่ใช่Eleutherios Venizelos สำหรับรูปแบบของภาษากรีกที่เป็น " ภาษาที่ตายแล้ว " เราจะใช้การเรนเดอร์แบบดั้งเดิมมากขึ้น เช่นpanta rheiไม่ใช่pandha ri

หากคำใดคำหนึ่งเหมือนกันทั้งในภาษากรีกคลาสสิกและภาษากรีกสมัยใหม่ เราจะใช้การเรนเดอร์แบบดั้งเดิมมากกว่า เว้นแต่จะไม่ชัดเจนจากบริบท

สำหรับModern Greek (เช่น ชื่อสถานที่และชื่อบุคคล) ตารางด้านล่างนี้คือแนวทางปฏิบัติ:

Greek Alphabet - คู่มือการถอดความ
MODERN GREEK
αอัลฟ่าเอβเบต้าวี
γแนว.เดลต้าd
εเอปไซลอนอีZetaz
ηÈtaผมthetaไทย
ιJotaผมκกัปปะk
λแลมบ์ดาlไมโครมิว
νตอนนี้XiX
อ้อomikronอู๋พายปี่พี
.ρโรr/ _ _ซิกม่า
τเทาtอะอิปซิลอนy
Φฟายพี้.เก๋ch
psiปลΩωโอเมก้าอู๋

ชุดค่าผสมสองตัวอักษรที่พบบ่อยที่สุด:

 • ει = ฉัน
 • οι = ฉัน
 • αι = อี
 • OU = ou (ออกเสียง 'oe')
 • αυ = af/sv
 • ευ = เอฟ/อีฟ
 • γγ = ng
 • γχ = งช
 • κγ = g (ที่จุดเริ่มต้นของคำ)
 • ντ = d (ที่จุดเริ่มต้นของคำ โดยที่ δ เป็นเสียง th/dh มากกว่า แต่มักจะเขียนเป็นd )
 • ντ = nd (ตรงกลางคำ)
 • μπ = b (ขึ้นต้นคำ)
 • μπ = mb (ตรงกลางคำ)

โปรดทราบว่าเครื่องหมายเน้นเสียงจะถูก ละเว้น

ภาษาฮิบรู

เราใช้รายการ คำภาษาฮีบรูและยิดดิชในภาษาดัตช์ ตามที่ ได้รับอนุมัติจาก Taalunie นั่นคือผู้สืบทอดออนไลน์ของ "Oranje Boekje" (Heikens, Henk Meijering, Hilde Pach, Jaap de Rooij, Abraham Rosenberg และ Ariane Zwiers, คำภาษาฮีบรูและ Yiddisje ในภาษาดัตช์ , Sdu, The Hague 2002) เท่าที่เกี่ยวข้องกับชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล รายการนี้สอดคล้องกับการสะกดคำที่ใช้ใน Dutch Bible Society ฉบับล่าสุด (รวมถึง NBV)

สำหรับชื่อเฉพาะ เช่นMoshe SharettและDavid Ben-Gurionเราเลือกรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดจากเครื่องมือค้นหา เช่น Google ซึ่งมักจะเป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษ

ภาษาฮินดี

เว้นแต่จะมีการกำหนดทางเลือกอื่นไว้อย่างชัดเจน ให้ใช้ระบบ การถอดความ IAST สำหรับคำอธิบาย ดูที่ วิกิพีเดีย:คู่มือ การทับศัพท์และการถอดความ/เทวนาครี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายกำกับเสียง (แถบแนวนอนเหนือสระ; จุดใต้พยัญชนะเรโทรเฟล็กซ์) จะถูกละเว้น

ฮังการี

ตัวอักษรฮังการีอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาฮังการีในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง สระสามารถมีเครื่องหมายกำกับเสียงได้ เลยเอาเรื่องนี้ไป 'ő' ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในฮังการี บางครั้งพิมพ์เป็น 'õ' หรือ (ผิด) เป็น 'ö'; สิ่งที่คล้ายกันใช้กับ 'ű' และ 'ü' ด้วยเช่นกัน หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่อาจออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ (เช่น หากมี 'c', 'cs', 'dzs', 'gy', 'ly', 'ny', 's', 'sz', ' ty ', 'zs' หรือการเพิ่มขึ้นสองเท่าของคำเหล่านี้ในคำ - ตัวอย่าง: 'dzsessz') ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

ญี่ปุ่น

ภาษาเขียนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วยระบบการเขียนสามประเภท ได้แก่ฮิระงะนะคาตาคานะและคันจิ คันจิประกอบด้วยอักขระที่ยืนหยัดในแนวคิดเดียว อักขระเหล่านี้มาจากภาษาจีน คะตะคะนะส่วนใหญ่ใช้สำหรับคำยืม เช่น อักขระสำหรับ "กาแฟ" หรือ "แมคโดนัลด์" โดยทั่วไปการทับศัพท์ของคำเหล่านี้จะไม่จำเป็น ฮิรางานะเป็นพยางค์ที่ใช้สำหรับข้อความส่วนใหญ่ ประกอบด้วยอักขระ 46 ตัว อักขระคันจิสำหรับแนวคิดหรือชื่อตายตัวมักพบระหว่างอักษรฮิระงะนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การออกเสียงชื่อไม่เป็นที่รู้จักเสมอไปหรือแตกต่างกันไป

ภาษาพูดของญี่ปุ่นประกอบด้วยพยางค์จำนวนจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับอักขระฮิระงะนะ อักขระเหล่านี้สามารถแปลงเป็นอักษรโรมันได้ ( เรียกว่าโรมา จิ ในภาษาญี่ปุ่น ) มีระบบต่าง ๆ สำหรับการแปลงสิ่งนี้ ระบบที่ใช้กันมากที่สุดคือ ระบบ Hepburnแต่ระบบอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นคือkunreisikiซึ่งใช้น้อยแม้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ใน Wikipedia เราใช้ระบบ Hepburn สำหรับการทับศัพท์

ข้อเสียเปรียบหลักสำหรับผู้พูดภาษาดัตช์ของการทับศัพท์แบบเฮปเบิร์นคือสระของการทับศัพท์นี้ไม่ตรงกับเสียงดัตช์ ("a" ออกเสียงเป็นเสียงใน "mak", "e" เช่นเดียวกับใน "eet", "i" /"y " เช่นเดียวกับใน "เอล์ม", "o" เช่นเดียวกับใน "ลูป" และ "u" จะออกเสียงว่า "โอเอะ" สระญี่ปุ่นสองตัวต่อกันจะออกเสียงแยกกัน) สระจากการทับศัพท์ของเฮปเบิร์นควรออกเสียงเหมือนในภาษาอิตาลี

มาครง (ขีดเหนือสระ เช่น ā, ī และ ō) ถูกละเว้นจากวิกิพีเดียภาษาดัตช์ เว้นแต่ว่าอยู่หลังคันจิ/คะตะคะนะ/ฮิระงะนะเพื่ออธิบายการออกเสียงให้กระจ่างทันที ดังนั้นในบทความเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ คุณสามารถอ่านได้เพียงครั้งเดียวแต่เพิ่มเติม (เช่นในชื่อบทแทรก) ยูโดเขียนโดยไม่มีมาครง柔道 (jūdō)

ข้อยกเว้น

มีข้อยกเว้นสำหรับคำที่ไม่สอดคล้องกับตัวสะกดของ Hepburn แต่ยังคงใช้เป็นภาษาดัตช์ หรือชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏในรายชื่อ Taalunie [2]ปัจจุบันมีห้า:

 • โตเกียว (Tokyo)
 • เกียวโต (เกียวโต)
 • หมู่เกาะริคิว (ริวคิว)
 • jiu-jitsu (ยูยิตสู)
 • ซามูไร (ซามูไร)

มันไปโดยไม่บอกว่าถ้าคำดังกล่าวเกิดขึ้นในชื่อของบริษัท ชื่อหนังสือหรือภาพยนตร์ (เช่นThe Last Samurai ) และอื่นๆ การสะกดคำอย่างเป็นทางการจะมีผลบังคับใช้ นอกจากโตเกียวและเกียวโตแล้ว รายการชื่อทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นของ Taalunie ยังรวมถึงโตเกียวและเกียวโตด้วย ทั้งสองตัวแปรสามารถใช้ได้ในบทความ แม้ว่าจะไม่พึงปรารถนาที่จะใช้ทั้งโตเกียวและโตเกียวในบทความเดียวกัน เช่นเดียวกับเกียวโตและเกียวโต

คาซัค

ในอักษรคาซัค การถอดความของคาซัคเคย์ดาร์อยู่ในรายการ ระบบอักษรโรมันนี้ใช้เพื่อแสดงชื่อในอักษรละติน

เขมร

เขมรคือ "ภาษาปัญหา" แม้ว่าจะมีระบบการทับศัพท์อย่างเป็นทางการสำหรับชื่อสถานที่และสิ่งที่คล้ายกันในระบอบการปกครองของฝรั่งเศส แต่ระบบนี้ก็เลิกใช้ไป หลังจากการรัฐประหารในปี 1975 โดย เขมรแดง ตัวอย่างนี้คือเมืองเสียมเรียบ สยามเรียบ เสียมราพ (แปลว่า สยามพ่ายแพ้) หลังตัวเองตั้งชื่อผิดอีกครั้งดูบทความ

เป็นการดีที่สุดที่จะเริ่มต้นจากชื่อที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของรัฐบาล หรือฟังชื่อและใช้คำที่เทียบเท่ากับ ภาษาดัตช์ที่ใกล้ ที่สุด

จากนั้นก็มีธรรมเนียมการใช้ชื่อต่างกันสำหรับบุคคลเดียวกัน กษัตริย์สามารถมีชื่อต่างกันสิบชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด นี่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชื่อก่อนยุคฝรั่งเศส การตั้งชื่อแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาต่างๆ จากประเทศจีน เวียดนาม และไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองคนสุดท้ายซึ่งครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นประจำได้ให้ชื่อที่แตกต่างกันมากมายแก่บุคคลเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเขมร -> กัมพูชา ทั้งสองสืบเชื้อสายมาจากคำเดียวกันคือ "กัมบู" แต่มาทางทิศตะวันตกในเวลาต่างกัน เป็นผลจากศตวรรษที่ 8 ถึง 12 มีการอ้างอิงถึงอาณาจักรเขมรและจากนั้นไปยังกัมพูชา อันที่จริง สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือเมืองหลวงถูกย้ายไปยังกรุงพนมเปญใน ปัจจุบันอย่างไรก็ตามราชวงศ์รอดชีวิตมาได้ ปัญหาเพิ่มเติมคือกัมพูชามีกษัตริย์สององค์ คือ กษัตริย์ "พระเจ้า" และ "ผู้บริหาร" ซึ่งบางครั้งก็เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ในแต่ละกรณีมีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ชาวตะวันตกหลายคนสับสนกับบ้านทั้งสองหลัง เพราะทางตะวันตกมีกษัตริย์เพียงประเภทเดียว ด้วยเหตุนี้จึงมีรายชื่อกษัตริย์ของกัมพูชาหลายองค์ที่มักผิดและแตกต่างกัน

จากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา (ท้องถิ่น, ไม้บรรทัด, จีน, ชาวตะวันตก) ชื่อและคำที่ลงเอยด้วยตะวันตก

ดังนั้นการเลือกชื่อที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องยาก

คีร์กีซ

ดูคีร์กีซ#อักษรคีร์กีซ .

เกาหลี

한국말 เกาหลี
_

โครเอเชีย

ตัวอักษรโครเอเชียอยู่ใกล้พอที่จะใช้แทนคำและชื่อภาษาโครเอเชียในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอักษรห้าตัว (č, ć, đ, š และ ž) สามารถใส่เครื่องหมายกำกับเสียงได้ เลยเอาเรื่องนี้ไป

ละติน

บทความโดยละเอียด: Wikipedia:คู่มือการทับศัพท์และการถอดความ/ภาษาละตินและกรีก

ภาษาละตินที่เขียนไม่มี J และ U แต่ชาวโรมันใช้ I และ V ตัวพิมพ์เล็ก (i, v,...) ไม่ได้เขียนโดยชาวโรมันโบราณอย่างแน่นอน แม้แต่อักษรโรมันโบราณก็รู้แต่เพียง อักษรตัวพิมพ์ ใหญ่ ตัวอักษร (แต่สคริปต์นี้เขียนตัวอักษรทั้งหมดของอักษรโรมันในลักษณะที่แทบจะไม่เทียบกับอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แกะสลักที่เรารู้จักและรู้จักในอนุสาวรีย์โรมันจากสมัยโบราณคลาสสิก) ระบบการเขียนระบบแรกที่เริ่มใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กหลังจากสมัยโบราณแสดงตัว v กลมขึ้น (เพื่อให้ดูเหมือนตัวยูมากหรือน้อย) ในที่สุด ณ ที่ใดที่หนึ่งในยุคกลาง ผู้คนเริ่มแยกแยะ U/u ในด้านหนึ่งและ V/v ในอีกทางหนึ่ง คลาสสิคที่สุดแน่นอนว่าเราไม่รู้จักข้อความภาษาละตินจากจารึกสลัก แต่พวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานแบบนี้ไม่มากก็น้อยในยุคกลาง (รวมถึงการแปลง I เป็น J เมื่อใช้เป็นพยัญชนะด้วย)

บน Wikipedia เราเขียนI ที่ใช้เป็น J เป็น J และ U หาก V ถูกใช้เป็นสระ เพื่อ ให้แสดงศัพท์ภาษาละติน

ในบางกรณี C จะถูกแทนด้วย G

ตัวอย่างบางส่วนอาจชี้แจงสิ่งนี้:

ชื่อบทความ ภาษาละตินดั้งเดิม (ที่กล่าวถึงในบทความ) หน้าเปลี่ยนเส้นทาง
จูเลียส ซีซาร์ C·IVLIVS·C·F·C·N·CAESAR  จูเลียส ซีซาร์ ไกอัส จูเลียส ซีซาร์
 ไคอัส จูเลียส ซีซาร์* ไกอัส จูเลียส
 ซีซาร์*
ดาวพฤหัสบดี (ตำนาน) Iupiter และ/หรือ IVPITER ดาวพฤหัสบดี* Iuppiter * ดาวพฤหัสบดี (พระเจ้า) ดาวพฤหัสบดี (เทพ)
 (และอีกสองสามชุดในประโยคเดียวกัน)
ไกอัส มาริอุส CAIVS (ตัวย่อ: C) MARIUS Caius Marius

* = การสะกดผิด ผิดปกติ หรือผิดเพี้ยน ยกเว้นว่าอาจเป็นชื่อเรื่องของหน้าเปลี่ยนเส้นทางหลีกเลี่ยง โดยเด็ดขาด ในวิกิพีเดีย

ลัตเวีย

ตัวอักษรลัตเวียอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาลัตเวียในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง สระสี่สระและพยัญชนะเจ็ดตัวสามารถใส่เครื่องหมายกำกับเสียงได้ เลยเอาเรื่องนี้ไป หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

อาĀ เอā
Č č
อีĒ อีē
Ģ .ģ
ฉันĪ ผมī
.Ķ .ķ
.Ļ .ļ
.Ņ .ņ
เชŠ šš
คุณŪ คุณū
Ž žž

ลิทัวเนีย

ตัวอักษรลิทัวเนียอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะสามารถแสดงคำและชื่อภาษาลิทัวเนียในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง สระสี่สระและพยัญชนะสามตัวสามารถใส่เครื่องหมายกำกับเสียงได้ เลยเอาเรื่องนี้ไป หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

อาĄ เอą
Č č
อีĘ อีę
อีĖ อีė
ฉันĮ ผมį
เชŠ šš
คุณű คุณŲ
คุณŪ คุณū
Ž žž

ลาว

ลาวเป็น "ภาษาปัญหา" แม้ว่าจะมีระบบการทับศัพท์อย่างเป็นทางการสำหรับชื่อสถานที่และสิ่งที่คล้ายกันในระหว่างการปกครองของฝรั่งเศส แต่ระบบนี้ก็เลิกใช้ไปหลังจากการยึดครองของคอมมิวนิสต์ ตัวอย่างคือXhieng Khuangซึ่งสามารถปรากฏเป็น Xhieng Kuang, Chieng Kwhang, Sieng Khan และชุดค่าผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับภาษาของผู้แปล

ทางที่ดีควรใช้ชื่อที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของรัฐบาล หรือฟังชื่อและใช้ภาษาดัตช์ที่ใกล้เคียงที่สุด

จากนั้นก็มีธรรมเนียมการใช้ชื่อต่างๆ กันสำหรับบุคคลเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากและสับสนเมื่อศึกษา แหล่งประวัติศาสตร์ ล้านช้าง (หลังช้าง ลานซาง ลานช้าง และการผสมผสานทั้งหมด) กษัตริย์สามารถมีชื่อที่แตกต่างกันสิบชื่อซึ่งเหมือนกันทั้งหมด แต่การเลือกชื่ออาจอิงจากแหล่งข้อมูลดัตช์เก่าจากศตวรรษที่ 17 ของผู้มาเยือนลาวโบราณ

จากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา (ท้องถิ่น, ไม้บรรทัด, จีน, ชาวตะวันตก) ชื่อและคำที่ลงเอยด้วยตะวันตก

ดังนั้นการเลือกชื่อที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องยาก

ภาษามาซิโดเนีย

สำหรับภาษามาซิโดเนียโปรดดู (หากจำเป็น) การ ทับศัพท์ของอักษรซีริลลิ

มราฐี

เว้นแต่จะมีการกำหนดทางเลือกอื่นไว้อย่างชัดเจน ให้ใช้ระบบ การถอดความ IAST สำหรับคำอธิบาย ดูที่ วิกิพีเดีย:คู่มือ การทับศัพท์และการถอดความ/เทวนาครี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายกำกับเสียง (แถบแนวนอนเหนือสระ; จุดใต้พยัญชนะเรโทรเฟล็กซ์) จะถูกละเว้น

mewari

เว้นแต่จะมีการกำหนดทางเลือกอื่นไว้อย่างชัดเจน ให้ใช้ระบบ การถอดความ IAST สำหรับคำอธิบาย ดูที่ วิกิพีเดีย:คู่มือ การทับศัพท์และการถอดความ/เทวนาครี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายกำกับเสียง (แถบแนวนอนเหนือสระ; จุดใต้พยัญชนะเรโทรเฟล็กซ์) จะถูกละเว้น

ดัตช์กลาง

ดูข้อแม้ที่กำหนดในWikipedia:คู่มือการทับศัพท์และการถอดเสียง/ต้นฉบับภาษาละตินและกรีก#ยุคกลาง

มองโกเลีย

ปัจจุบันมองโกเลียเขียนในมองโกเลียโดยใช้อักษรซีริลลิก ประกอบด้วยอักษรรัสเซียพร้อมอักขระเพิ่มเติมสองตัว ө และ ү สำหรับภาษามองโกเลีย การทับศัพท์ภาษาดัตช์จะใช้ตามที่ระบุไว้ในตารางของบทความอักษรซีริลลิก โดยมีข้อยกเว้นสองประการสำหรับอักขระ х และ у

มองโกเลียดัตช์
เออออ
ยู
Ххหึ
Уคุณuu

ตัวอย่าง:

Увс нур กลายเป็น ''Uvs Nuur''
Хөвсгөл กลายเป็น ''Hövsgöl''
Сүхбаатар กลายเป็น ''Sühbaatar''

nahuatl

สำหรับNahuatlมีการใช้การสะกดการันต์แบบคลาสสิก (เช่น Nahuatl, เม็กซิโก, พริกและไม่มี Nawatl, Mexiko และ txili หรืออะไรทำนองนั้น) ซัลตีโยถูกแสดงเป็น h (เช่น tlahtoani) ยกเว้นในคำที่ไม่ปกติที่จะเป็นตัวแทนของ Saltillo (เช่น เม็กซิโก ไม่ใช่ Mexihco)

เนปาล

เว้นแต่จะมีการกำหนดทางเลือกอื่นไว้อย่างชัดเจน ให้ใช้ระบบ การถอดความ IAST สำหรับคำอธิบาย ดูที่ วิกิพีเดีย:คู่มือ การทับศัพท์และการถอดความ/เทวนาครี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายกำกับเสียง (แถบแนวนอนเหนือสระ; จุดใต้พยัญชนะเรโทรเฟล็กซ์) จะถูกละเว้น

อุยกูร์

ปัจจุบันอุยกูร์เขียนในประเทศจีนโดยใช้อักษรอาหรับ (K̡ona Yezik̡) การถอดความมีพื้นฐานมาจากภาษาตุรกี (ไม่ใช้ภาษาละตินอีกแบบคือ Yengi Yezik̡) ดูตารางในอุยกูร์

ยูเครน

ยูเครนไม่เพียง แต่เป็น ภาษา ที่แตกต่างจากรัสเซียแต่ยังมีความแตกต่างในการใช้อักษรซีริลลิกทั้งสองภาษาซึ่งส่งผลต่อการถอดความด้วย ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรг จะ แสดงด้วยhและไม่ใช่gในภาษารัสเซีย ภาษายูเครนใช้ตัวอักษรґแทนเสียง . ตัวอักษรиแสดงโดยy (รัสเซีย: i ) ในขณะที่ยูเครนมีі ของตัวเอง แทนด้วยiและตัวอักษรїโดยคุณ . จดหมาย е จะ ทับศัพท์เสมอ ว่า eในภาษายูเครน; สำหรับคุณภาษายูเครนมีจดหมายเป็นของตัวเอง є .

อนึ่ง ความแตกต่างเหล่านี้เป็นความแตกต่างที่เกี่ยวข้องเมื่อคัดลอกมาจากภาษายูเครนเท่านั้น ความแตกต่างเหล่านี้ได้รวมอยู่ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแล้ว (หรืออักษรโรมัน) ในกรณีนี้ กฎเหล่านี้จะใช้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างภายใต้หัวข้อRussian (มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อ: ตอนจบ-skyยังคงเป็น Dutch -sky ) อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงว่าชื่อภาษายูเครนบางชื่อ (โดยเฉพาะชื่อจากยุคโซเวียต) เป็นที่รู้จักผ่านภาษารัสเซีย นี่เป็นปัจจัยที่ซับซ้อน เนื่องจากรัสเซียมักจะถือว่าชื่อยูเครนเหมือนกับว่าเป็นชื่อรัสเซีย

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทับศัพท์ภาษายูเครน โปรดดูที่ การทำให้เป็น อักษรโรมันของภาษายูเครน

ดูเพิ่มเติม ที่ แหล่ง ข้อมูลภายนอก

ขัด

ตัวอักษรโปแลนด์อยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาโปแลนด์ในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

อาĄ เอą
Ć ć
อีĘ อีę
Ł โลł
Ń ń
Ś śś
อู๋Ó อู๋ó
Ź ź
Ż .ż

ภาษาโรมาเนีย

ตัวอักษรโรมาเนียอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาโรมาเนียในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง a, i, s และ t สามารถใส่เครื่องหมายกำกับเสียงได้ เลยเอาเรื่องนี้ไป หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

ระบบปฏิบัติการจากMac OS X (2001) และWindows Vista (2006) รองรับตัวอักษรโรมาเนีย t และ s ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( Ș ș / Ț ț ) อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ s และ t กับ cedilla ( Ş ş / Ţ ţ ) เป็นตัวแทนอีกต่อไป ตอน นี้ Wikipedia ของโรมาเนียก็ใช้ตัวอักษรที่ถูกต้องเช่นกัน

อาĂ เอă
อา เอâ
ฉัน&ไอเซอร์; ผมî
Ș ș
Ț ț

รัสเซีย

ดูตารางการทับศัพท์ภาษารัสเซียสำหรับความแตกต่างในการทับศัพท์เป็นภาษาดัตช์ในด้านหนึ่ง และภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษในอีกด้านหนึ่ง (เมื่อไม่รู้จักคำภาษารัสเซียดั้งเดิม แต่มีการทับศัพท์ภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ)

ระบบการแสดง คำและชื่อ ภาษารัสเซียในภาษาดัตช์ใช้เฉพาะกับภาษาดัตช์ ดังนั้นจึงแตกต่างไปจากภาษาที่คุ้นเคย เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน หลีกเลี่ยงรูปแบบภาษาอังกฤษเช่นMikhail Gorbachev (Michail Gorbachev) ตามหลักการแล้ว คุณแปลชื่อหรือคำจากภาษารัสเซียเป็นภาษาดัตช์ได้โดยตรง มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุด เมื่อทำการทับศัพท์ ให้ใช้การ ทับศัพท์ ภาษา ดัตช์

หากคุณมีชื่อภาษารัสเซียหรือคำภาษารัสเซียในการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ลองค้นหาต้นฉบับของอักษรซิริลลิกและถอดเสียง หากไม่ได้ผล ให้ทำสิ่งที่คุณมีและแปลสิ่งที่คุณมีเป็นภาษาดัตช์ให้ดีที่สุด เนื่องจากระบบการทับศัพท์ต่างๆ ที่ใช้กันในโลกของแองโกล-แซกซอน จึงไม่มีแนวทางปฏิบัติที่รั่วไหลที่นี่สำหรับการทับศัพท์ที่ไร้ที่ติจากระบบแองโกล-แซกซอนเป็นภาษาดัตช์ ใช้กฎทั่วไปต่อไปนี้:

ภาษาอังกฤษดัตช์
sh, zh, ช, เชอsj, zj, tsj, shtsj
-อี, -อีเอ๊ะ
ยะ โย่ โย่ หยูใช่ โย่ โย่ โย่
khch
คุณอุ๊ย
-sky, -skiic-สกี
-yi-yj

นอกจากนี้ ได้มีการตัดสินใจเลือกใช้การสะกดคำแบบดัดแปลงในสามกรณีต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการชนกันของเสียงสระในกลางคำ:

รัสเซียดัตช์ตัวอย่าง
หรือiejโนโวรอสซิจสกี
оo-ooโนโว-อูราลสค์
คุณooohUelen
คุณuuKozjuun

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรซีริลลิกและการทับศัพท์ของอักษรซีริลลิ

สันสกฤต

เว้นแต่จะมีการกำหนดทางเลือกอื่นไว้อย่างชัดเจน ให้ใช้ระบบ การถอดความ IAST สำหรับคำอธิบาย ดูที่ วิกิพีเดีย:คู่มือ การทับศัพท์และการถอดความ/เทวนาครี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายกำกับเสียง (แถบแนวนอนเหนือสระ; จุดใต้พยัญชนะเรโทรเฟล็กซ์) จะถูกละเว้น

เซอร์เบีย

ภาษาเซอร์เบียสามารถเขียนได้โดยใช้ อักษร ซีริลลิก และอักษรละติน

ตัวอักษรละตินเซอร์เบียอยู่ใกล้พอที่จะใช้แทนคำภาษาเซอร์เบียในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอักษรห้าตัว (č, ć, đ, š และ ž) สามารถใส่เครื่องหมายกำกับเสียงได้ เอาแค่นี้เอง

อักษรซีริลลิกเซอร์เบียมีกฎการทับศัพท์เป็นของตัวเอง ตัวอย่าง: "Милорад Павић" ถูกทับศัพท์ว่า "Milorad Pavić", "Карађорђе" เป็น "Karađorđe" เป็นต้น

อักษรซีริลลิก อักษร
ละติน
อา
อา อา
บี
บีบีบี
วี
วี ฟ วี
Г
ก ก ก ก
ดี
ดี ดี
บัญชี
ผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
อี
อี อี
жž
_
Z z
Z z
ฉัน
ฉัน
อักษรซีริลลิก อักษร
ละติน
ยี
_
ค ก ก ก

ล ล ล

Lj lj
เอ็
ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม
น น
นจ น
о
โอ o
ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป

ร ร ร
อักษรซีริลลิก อักษร
ละติน
ซ ส ส
ท ท
ћ
_
คุณ
คุณ
ฟ แ
ฟ ฉ
x
H h
ซี
ซี ซี ซี
ч
.
џ
Dž dž
ช ส
เช

สโลวีเนีย

ตัวอักษรสโลวีเนียเกือบจะเหมือนกับตัวอักษรดัตช์ ภาษาสโลวีเนียไม่มีตัวอักษร q, x, y และ w มันใช้เครื่องหมายกำกับเสียง č, š และ ž ดังนั้นจงรับไว้ หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

สโลวัก

ตัวอักษรสโลวักอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาสโลวักในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จงใช้เครื่องหมายกำกับเสียง เช่น เครื่องหมาย (¨), mäkčeň (ˇ), dĺžeň (´) และสำเนียง circumflex (^) หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

อาÁ เอá
อาÄ เอä
Č č
Ď ď
อีÉ อีé
ฉันÍ ผมí
Ľ ľ
Ĺ ĺ
Ň ň
อู๋Ó อู๋ó
อู๋Ô อู๋ô
.Ŕ ŕ
เชŠ šš
Ť ť
คุณÚ คุณú
.&ยาคิวท์; ý
Ž žž

ทามาซิท

การออกเสียงตัวอักษรส่วนใหญ่ของการเรนเดอร์ภาษาละตินตามปกติของ Tamazight (มักเรียกว่าภาษาเบอร์เบอร์) สอดคล้องกับในภาษาดัตช์ ข้อยกเว้นคือghตัวอักษรนี้สอดคล้องกับภาษาอาหรับ "غ - ghayin" และการออกเสียงที่ถูกต้องมักจะสอดคล้องกับการออกเสียงr ในภาษา ฝรั่งเศส

ไทย

ภาษาไทยเป็นภาษา "ปัญหา" สำหรับการทับศัพท์ รัฐบาลไม่มีระบบที่เป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง "พัทยา" อาจมีตัวสะกดหลายตัวในสิ่งพิมพ์ท่องเที่ยวของทางราชการและบนป้าย (พัทยา, พัทยา, พัทยา เป็นต้น) แม้ว่าคุณจะใส่คู่มือการเดินทางหลายเล่มติดกัน การสะกดคำต่างๆ ก็ยังเกิดขึ้นได้ โดยหลักการแล้ว การสะกดคำที่ใช้บ่อยที่สุดมักใช้การทับศัพท์โดยผู้พูดภาษาอังกฤษ สำหรับคำที่ไม่ทั่วถึง การสะกดคำนั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่คนดัตช์จะออกเสียงคำนั้น

วิธีการแปลของราชวงศ์อย่างเป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้ไม่กี่ปีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับคำที่เก่ากว่า แต่ในปี ค.ศ. 1920 ก็มีการยกเลิกอีกครั้ง

จากนั้นก็มีธรรมเนียมการใช้ชื่อต่างกันสำหรับบุคคลเดียวกัน กษัตริย์สามารถมีชื่อต่างกันสิบชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด นี่เป็นปัญหาอย่างยิ่งเมื่ออ่านประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ จักรี

จากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา (ท้องถิ่น, ไม้บรรทัด, จีน, ชาวตะวันตก) ชื่อและคำที่ลงเอยด้วยตะวันตก

ดังนั้นการเลือกชื่อที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องยาก

เช็ก

ตัวอักษรเช็กอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาเช็กในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จงใช้เครื่องหมายกำกับเสียง เช่น haček (ˇ), čárka (´) และ kroužek (˚) หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

อาÁ เอá
Č č
Ď ď
อีÉ อีé
อีĚ อีě
ฉันÍ ผมí
Ň ň
อู๋Ó อู๋ó
Ř ř
เชŠ šš
Ť ť
คุณÚ คุณú
คุณŮ คุณů
.&ยาคิวท์; ý
Ž žž

ภาษาตุรกี

ตัวอักษรตุรกีอยู่ใกล้กับภาษาดัตช์มากพอที่จะแสดงคำและชื่อภาษาตุรกีในข้อความภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอักษรบางตัวอาจมีเครื่องหมายกำกับเสียงและตัว i อาจไม่มีจุด โปรดคัดลอกการสะกดคำนี้ หากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่มักจะออกเสียงคำผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ

Ç ç
Ğ ğ
ฉันฉัน ผมı
ฉันİ ผมผม
อู๋&อุมล์; อู๋&oum;
ชูŞ ş
คุณÜ คุณü

ทิเบต

ดูTalk:รายชื่อชาวทิเบตสำหรับบทความหลักในหัวข้อนี้

ภาษาเวียดนาม

ชาวโปรตุเกสและฝรั่งเศสได้คิดค้นวิธีการเขียนภาษาเวียดนามในตัวอักษรละตินโดยใช้เครื่องหมายกำกับเสียงคือquốc ngữซึ่งปัจจุบันใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ระบบที่เก่ากว่า (เช่นchữ nôm ) อาจถูกนำมาใช้ในการเขียนชื่อทางประวัติศาสตร์ แต่ควรตามด้วยหรือนำหน้าด้วยการถอดความใน quoc ngu เสมอ เนื่องจากผู้พูดภาษาดัตช์ส่วนใหญ่ จะ ออกเสียง quoc ngu ผิดโดยสัญชาตญาณ ขอแนะนำให้ระบุการออกเสียงอย่างชัดเจนในข้อความ ควรใช้สำเนียงฮานอย (ซึ่งปกติถือว่าเป็น "ทางการ") นี่คือข้อเสนอของการแทนการออกเสียง

เนื่องจากเบราว์เซอร์บางตัวไม่สามารถแสดงเครื่องหมายกำกับทั้งหมดของquoc nguได้อย่างถูกต้อง จึงแนะนำให้ละเว้นบ่อยที่สุด (อาจเป็นไปได้หลังจากใช้งานเป็นครั้งแรก) เพื่อความสม่ำเสมอ เป็นการดีที่สุดที่จะละอักขระทั้งหมด – หากละเว้น breve บนă ควรลบ การเน้นâ ด้วย และหากdấu hỏi ละเว้น บนแสดงว่าdấu sắcบนá เช่น กัน ทางที่ดีควรละเว้นเครื่องหมายกำกับเสียงทั้งหมดในชื่อบทความ

อย่างไรก็ตาม ชื่อที่ใช้กันทั่วไปบางชื่อใช้การสะกดแบบดัตช์มากกว่า: เวียดนามฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ อย่างไรก็ตาม เราเขียนHải Pòng และHuế คำสั่งของ Taalunie ใช้กับสิ่งนี้ โปรดดูWikipedia:ชื่อทางภูมิศาสตร์ต่างประเทศ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเข้ารหัส: มีตัวเลือกมากมายสำหรับการเข้ารหัสตัวกำกับเสียง Wikipedia ใช้Unicodeอย่างชัดเจน สังเกตว่ามีอีกสองระบบอยู่ที่นั่น: ระบบปกติ (ộ = ộ) และระบบที่ใช้โดยรูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาเวียดนามของ Windows (ộ = ô + ̣ เช่นพร้อมการออกเสียงแบบรวม) ระบบแรกจะดีกว่า โปรแกรมส่วนใหญ่สำหรับพิมพ์ภาษาเวียดนาม (เช่นUniKeyและช่องข้อความในVietDict ) ให้คุณเลือกการเข้ารหัสที่ตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

เช่นเดียวกับลาว กัมพูชา ไทย เมียนมาร์ ฯลฯ มักมีการกำหนดชื่อหลายชื่อให้กับงานและบุคคลเดียวกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับที่มาของแหล่งที่มา ท้องถิ่น จีน ประเทศเพื่อนบ้าน ฝรั่ง ญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้นการเลือกชื่อที่ถูกต้องจึงอาจเป็นเรื่องยาก

เบลารุส

ชาวเบลารุสใช้อักษรซีริลลิก สำหรับการทับศัพท์ที่แนะนำ โปรดดู Wikipedia:คู่มือการทับศัพท์และการถอดความ/เบลารุ

ทรัพยากรภายนอก

อักษรซีริลลิก

 • transcriptor.nlสำหรับภาษารัสเซียและภาษายูเครน
 • ตัวทับศัพท์ (เดิมคือ ToCyrillic) (ส่วนขยาย Firefox) [ลิงก์เสีย]
  • ติดตั้งส่วนขยายนี้เพื่อแปลงคำและประโยคใน 1x ระหว่างสคริปต์ Cyrillic และสคริปต์ละติน และในทางกลับกัน
   สำหรับการทับศัพท์เป็นภาษาดัตช์ ให้เพิ่มรูปแบบใหม่โดยใช้คำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถใช้สตริงต่อไปนี้:
   • ยูเครน <> ดัตช์:
    • ชื่อ:  extensions.tocyrillic.layouts.oekraiensnederlands.description
     value:  การทับศัพท์ภาษายูเครน-ดัตช์
    • ชื่อ:  extensions.tocyrillic.layouts.ukrainiandutch
     ค่า:  [["a","А"],["b","Б"],["v","В"],["h","Г" ],["d","Д"],["e","Е"],["je","Є"],["zj","Ж"],["z","З" ],["y","И"],["i","І"],["ji'","Ї"],["j","Й"],["k","К"],["ji'","Ї"],["j","Й"],["k","К" "],["l","Л"],["m","М"],["n","Н"],["o","О"],["p","П" "],["r","Р"],["s","С"],["t","Т"],["oe","У"],["f","Ф"] "],["ch","Х"],["x","Х"],["ts","Ц"],["ch","Ч"],["sj","Ш"],["sjch"," Щ"],["w","Щ"],["","Ь"],["","ь",true],["joe","Ю"],["ü"," Ю"],["ใช่","Я"],["","'"]]
   • รัสเซีย <> ดัตช์:
    • ชื่อ:  extensions.tocyrillic.layouts.russischnederlands.description
     value:  การทับศัพท์ภาษารัสเซีย-ดัตช์
    • ชื่อ:  extensions.tocyrillic.layouts.russiandutch
     ค่า:  [["a","А"],["b","Б"],["v","В"],["g","Г" ],["d","Д"],["je","Е"],["jo","Ë"],["zj","Ж"],["z","З" ],["i","И"],["j","Й"],["k","К"],["l","Л"],["m","М" ],["n","Н"],["o","О"],["p","П"],["r","Р"],["s","С" ],["t","Т"],["oe","У"],["f","Ф"],["ch","Х"],["ts","Ц" ],["ch","Ч"],["sj","Ш"],["sjch","Щ"],["","Ъ"],["","ъ",จริง],["y","Ы" ],["","Ь"],["","ь",true],["e","Э"],["joe","Ю"],["yes","Я" ]]